Ημερίδα Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας ΧΚΤ Αθηνών – Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 – Ξενοδοχείο Divani Caravel
Σεμινάριο εις μνήμην Σπύρου Δάβρη

9:00
Έναρξη – Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Ν. Μαρουδιά

9:10 – 10:50
Τράπεζα 1 – Διαχείριση ασθενών με ρινικά προβλήματα
Προεδρείο: Ι. Σέγγας – Λ. Ασημακοπούλου
1. Διαχείριση ασθενούς με αλλεργική ρινίτιδα: Αρ. Χρυσοβέργης – Β. Παπανικολάου
2. Διαχείριση ασθενούς με υπνική άπνοια: Αγγ. Χατζηαβραμίδης
3. Διαχείριση ασθενούς με μονόπλευρο μόρφωμα στη ρινική θαλάμη: Δ. Λεφαντζής
4. Ρινική απόφραξη στον παιδιατρικό ασθενή: Μ. Τσακανίκος – Σ. Σταματάκη
Συζήτηση

10:50 – 11:10
Διάλειμμα

11:10 – 12:50
Τράπεζα 2 – Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου
Προεδρείο: Ζ. Πάππας – Κ. Χρηστίδης
1. Διαχείριση ασθενούς με Ca αγνώστου πρωτοπαθούς: Ι. Γιωτάκης
2. Ο ρόλος της CT και της MRI στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου: Στ. Λάχανης
3. Ο ρόλος του PET στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου: Ι. Δατσέρης
4. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου: Β. Κουληλίας
Συζήτηση

12:50
Μικρό Γεύμα

13:20 – 14:30
Στρογγυλή τράπεζα – Νεογνική βαρηκοΐα και Καθολικός Νεογνικός Έλεγχος Ακοής (ΚΝΕΑ)
(Στα πλαίσια έναρξης προγράμματος δικτύωσης και οργάνωσης του ΚΝΕΑ στην Ελλάδα με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ)
Προεδρείο: Ι. Ξενέλης – Σ. Κορρές
1. Νεογνική Βαρηκοΐα: Αιτιολογία–Επιδημιολογία: Δ. Κικίδης
2. Βασικές αρχές ωτακουστικών εκπομπών: φυσιολογία, μέθοδοι καταγραφής: Ε. Κυροδήμος
3. Καθολικός νεογνικός έλεγχος ακοής: oρισμός, αρχές, στόχοι, εμπειρία: Α. Χρυσοβέργης
4. Νεογνική νευροαισθητήριος βαρηκοΐα: διάγνωση και διαχείριση περιστατικών,
κατευθυντήριες οδηγίες και κλινική εμπειρία: Ι. Ψαρομμάτης
5. Η εμπειρία του ΚΝΕΑ στον Ελλαδικό χώρο: Θ. Νικολόπουλος
Συζήτηση

Το Δ.Σ. της ΩΡΛ Εταιρείας Αθηνών
1. Νίκος Μαρουδιάς – Πρόεδρος
2. Θωμάς Νικολόπουλος – Αντιπρόεδρος
3. Αντώνης Καμπέρος – Γ. Γραμματέας
4. Άρης Χρυσοβέργης – Ταμίας
5. Κώστας Χρηστίδης – Μέλος
6. Γιώργος Παπαχαραλάμπους – Μέλος
7. Λιάνα Ασημακοπούλου – Μέλος

Ομιλητές – Προεδρεία
1. Αρ. Χρυσοβέργης, Επιμελητής Α’ ΩΡΛ, Α’ Παν/κή ΩΡΛ κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
2. Βασίλης Παπανικολάου, Επιμελητής Β’ ΩΡΛ, Α’ Παν/κή ΩΡΛ κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
3. Άγγελος Χατζηαβραμίδης, Επιμελητής Α’ ΩΡΛ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
4. Δημήτρης Λεφαντζής, Διευθυντής ΩΡΛ, Ερυθρός Σταυρός
5. Μιχάλης Τσακανίκος, Συντονιστής Δ/ντής ΩΡΛ, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
6. Σοφία Σταματάκη, Επιμελήτρια Β’ ΩΡΛ, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
7. Ιωάννης Γιωτάκης, Καθηγητής ΩΡΛ, Β’ ΩΡΛ κλινική, Αττικό Νοσοκομείο Αθηνών
8. Στέφανος Λάχανης, Ακτινολόγος, Ιατρόπολις Διαγνωστικό Κέντρο
9. Ιωάννης Δατσέρης, Συντονιστής Δ/ντής Πυρηνικής Ιατρικής, Ευαγγελισμός
10. Βασίλης Κουληλίας, Επίκουρος Καθηγητής, Ακτινοθεραπευτής, Αττικό Νοσοκομείο Αθηνών
11. Δημήτριος Κικίδης, επιστ. συνεργάτης ΩΡΛ, Α’ Παν/κή ΩΡΛ κλινική, Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθηνών
12. Ευθύμιος Κυροδήμος, Λέκτορας ΩΡΛ, Α’ Παν/κή ΩΡΛ κλινική, Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθηνών
13. Ιωάννης Ψαρομμάτης, Δ/ντής ΩΡΛ, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
14. Θωμάς Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΩΡΛ, Β’ Παν/κή ΩΡΛ κλινική, Αττικό Νοσοκομείο Αθηνών
15. Ιωάννης Σέγγας, Καθηγητής ΩΡΛ, Α’ Παν/κή ΩΡΛ κλινική, Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθηνών
16. Λιάνα Ασημακοπούλου, ΩΡΛ, συνεργάτης ΩΡΛ κλινικής Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν.Ιωνίας
17. Ζήσης Πάππας, Συντονιστής Δ/ντής ΩΡΛ, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
18. Κώστας Χρηστίδης, Δ/ντής ΩΡΛ κλινικής, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός
19. Ιωάννης Ξενέλης, Καθηγητής ΩΡΛ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
20. Σταύρος Κορρές, Καθηγητής ΩΡΛ, Πανεπιστήμιο Αθηνών