Προγραμματισμός επιστημονικής εκδήλωσης στις 23 Οκτωβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τον προγραμματισμό της επόμενης επιστημονικής εκδήλωσης της εταιρείας μας, η οποία κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου, θα λάβει χώρα στις 23 Οκτωβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel. H θεματολογία και το τελικό επιστημονικό πρόγραμμα θα σας κοινοποιηθούν σύντομα.

Παράλληλα, ανακοινώνουμε ότι την ίδια ημέρα και μετά την ολοκλήρωση της επιστημονικής ημερίδας θα πραγματοποιηθεί Καταστατική Γενική Συνέλευση με συμμετοχή των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών μας (όπως αυτό αποφασίστηκε στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2021). Η ημερήσια διάταξη της Καταστατικής Συνέλευσης και το σχέδιο για τα προς αναθεώρηση άρθρα του Καταστατικού μας θα διαμορφωθούν τις προσεχείς εβδομάδες και θα περιλαμβάνουν προτάσεις του Δ.Σ. αλλά και εισηγήσεις από ταμειακώς ταχτοποιημένα μέλη μας που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις απόψεις τους προς συζήτηση και ψήφιση στο νέο καταστατικό.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πραγματοποιηθεί, εντός των επομένων εβδομάδων, επικαιροποίηση των στοιχείων των ενεργών μελών μας, θα σας αποσταλούν οι αποδείξεις καταβολής των συνδρομών σας, καθώς και ειδικά πιστοποιητικά μέλους για χρήση στο ιατρείο ή/και στο βιογραφικό σας σημείωμα. Ακολούθως, θα γίνει καταγραφή των προτάσεων/εισηγήσεων σας για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης της Καταστατικής Συνέλευσης.

Παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας, μέσω της οποίας θα ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και θα αναπτυχθεί μια νέα δυναμική για την εταιρεία στο προσεχές μέλλον.

Για το Δ.Σ. της Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Αθηνών

Ο Πρόεδρος
Ε. Κυροδήμος
Αν. Καθηγητής ΩΡΛ

 

Βελεστίνου 11
TK 11523
Αμπελόκηποι,  Αθήνα,  τηλ. 2106435141