Τελικό πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας μας που θα πραγματοποιηθεί στις 23/10/21 στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα 

Νεότερα στην Ωτορινολαρυγγολογία – Τι νέο υπάρχει στην βιβλιογραφία – Σύνδεση με την καθημερινή κλινική πρακτική

09:00 Έναρξη – Έγγραφές – Χαιρετισμοί
09:30 – 10:20 Ωτολογία – Ωτοχειρουργική

Προεδρείο: Θ. Νικολόπουλος – Κ. Χρηστίδης

Συντονιστής θεματολογίας βιβλιογραφικών αναφορών: Γ. Παπαχαραλάμπους

Ομιλητές:

  • 09:30 – 09:45 Ιακ. Οικονομίδης
  • 09:45 – 10:00 Γ. Παναγιωτόπουλος
  • 10:00 – 10:15 Μιχ. Τσαγκαρουλάκης

Συζήτηση

 

10:20 – 11:10 Παιδιατρική ΩΡΛ

Προεδρείο: Μ. Τσακανίκος – Σ. Σταματάκη

Συντονιστής θεματολογίας βιβλιογραφικών αναφορών: Σ. Παπουλιάκος

Ομιλητές:

  • 10:30 – 10:45 Π. Γιαννακόπουλος
  • 10:45 – 11:00 Β. Σοφοκλέους
  • 11:00 – 11:15 Α. Αρβανίτη

Συζήτηση

 

11:10 – 11:30 Διάλειμμα – Καφές
11:30 – 12:30 Ρινολογία – Τράχηλος

Προεδρείο: Ν. Μαρουδιάς – Α. Καμπέρος

Ρινολογία: Συντονιστής θεματολογίας βιβλιογραφικών αναφορών: Κ. Παπασπύρου

Ομιλητής:

  • 11:30 – 11:45 Γ. Παπαργυρίου

Τράχηλος: Συντονιστής θεματολογίας βιβλιογραφικών αναφορών: Σ. Βλάχου

Ομιλητές:

  • 11:45 – 12:00 Κ. Λάλλα
  • 12:00 – 12:15 Σπ. Ποταμιάνος

Συζήτηση

 

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

12:30 – 14:00 Καταστατική Γενική Συνέλευση

14:00 Μικρό Γεύμα

 

Χορηγοί